Christiaan Brünings

Christiaan Brünings, professor in de theologie te Heidelberg (Duitsland).

Van de stamvader van de Brunings, Christiaan, is alleen bekend dat hij rond 1690 in Heidelberg getrouwd is met Aletta (Metta) Meyer. Christiaan Brunings was, waarschijnlijk aan de universiteit van Heidelberg, professor in de theologie. Er zijn aanwijzingen dat hij pas op latere leeftijd is gaan studeren. Mogelijk is hij eerst koopman geweest. Heidelberg en zijn universiteit spelen een belangrijke rol in het dan bloeiende protestantisme. De hoogleraren in de theologie van de Heidelbergse universiteit zijn toonaangevend in de geloofsleer en de verdere ontwikkeling van het protestantisme en de diverse stromingen daarbinnen. De ‘Heidelbergse catechismus’ is bij de gereformeerden in ons land nog steeds de leidraad voor hun geloofsbeleving. Van professor Christiaan Brunings zijn geen geschriften gevonden. Ook over zijn persoonlijk leven is weinig bekend. De kinderen uit zijn huwelijk met Aletta Meyer zijn wel te traceren. Door hen ontstaat ook de relatie met Nederland. Het blijkt dat alleen de oudste zoon, Heinrich Christiaan, in Heidelberg blijft. Net als zijn vader is hij hoogleraar in de theologie.