Ype Staak Brünings

Ype Staak Brünings, 5 november 1786 – 11 januari 1870

In het door veel leed geteisterde gezin van Christiaan Jacob Brunings en Tietje Staak is Ype Staak Brunings het jongste kind. Hij wordt geboren op 5 november 1786. Over zijn jeugd is weinig bekend, maar het moet, met een gestorven broer en twee ook overleden zusjes, niet altijd even vrolijk zijn geweest. Hoewel zijn vader en drie ooms Brunings allemaal theoloog waren, wordt de jonge Ype Staak zilversmid. Daarmee zal hij de grondlegger worden van een Jouster zilvertraditie die bijna twee eeuwen gaat beslaan. Ype Staak Brunings trouwt op 22 november 1815 met Rigtje Koopmans, die in 1789 is geboren.  Ze krijgen zes kinderen.