Christiaan Jacob Brünings

Christiaan Jacob Brünings, geboren 27 februari 1816, overleden 23 juli 1902

Christiaan Jacob (de aloude familienamen) Brunings wordt als oudste kind op 27 februari 1816 geboren in Sneek, waar zijn ouders Ype Staak Brunings (zilversmid) en Rigtje Koopman enige tijd hebben gewoond. Zijn ouders trouwden in november 1815, dus enige haast was geboden met hun huwelijk, gezien de geboortedatum van hun eerste kind. Christiaan Jacob was vier maanden oud toen zijn ouders naar Joure verhuisden. Na hem werden nog vijf zusjes geboren: Rigtje Ypes (12 juni 1817) die trouwde met Caspar Andries Höweler en naar Amsterdam verhuisde, en op 8 september 1819 arriveerde Tytje Staak. Zij overleed als twintigjarige in 1839. Romkje Ypes werd geboren op 21 juli 1821 en overleefde uiteindelijk haar broer Christiaan Jacob. De ongetrouwd gebleven Romkje deed, na het overlijden van haar moeder, jarenlang de huishouding van haar vader. Toen haar vader in 1870 stierf verhuisde ze naar zus Rigtje in Amsterdam, waar ze in 1904 overleed. Op 3 juni 1824 kwam Antje Olivier Brunings ter wereld, die later de moeder werd van de zoon die de opvolger van Christiaan Jacob Brunings zou worden. Antje trouwde twee keer. Uit haar eerste huwelijk met Hendrik Jans van der Meulen, bakker te Drachten, werden vijf kinderen geboren, uit haar tweede huwelijk met Willem Jan Zuidema twee. Het zesde en laatste kind van Ype Staak Brunings en Rigtje Koopmans was de slechts bijna drie maanden oud geworden dochter Lamberdina (25 juli 1826 – 11 oktober 1826).