Verhalen

Op deze website vindt u de geschiedenis van de Jouster zilverfamilie Brünings – Van der Meulen. Zo’n tweehonderd jaar hebben de in Friesland terechtgekomen mannelijke leden van eerst de familie Brünings, en later, toen een Brüningsdochter trouwde met een Van der Meulen, ook die van de familie Van der Meulen, zich welhaast elk een leven lang met zilver beziggehouden.

Fascinatie voor zilver

Die fascinatie voor zilver heeft gedurende tweehonderd jaar prachtige zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen opgeleverd. Het Jouster zilver uit de familiesmederij vond zijn weg over de hele wereld. De Jouster zilveren snuifdoosjes werden gebruikt aan het Franse Hof, de bijzondere tabaksdozen hadden ook de nodige vorstelijke dan wel hoogadellijke gebruikers in binnen- en buitenland. Menige geboorte in de gegoede standen tijdens de afgelopen eeuwen werd bezegeld met de overhandiging van een bijzondere zilveren geboortelepel. Inderdaad, vervaardigd in Joure, uit de beste kwaliteit zilver.

Een stukje geschiedenis

Nu denkt u waarschijnlijk dat de geschiedenis van deze Jouster zilverfamilie gebaseerd is op lange rijen folianten en orderboeken waarin van het prille begin tot aan de verkoop van de smederij in 1994 alles tot op de laatste grein en opdracht is vermeld. Niets is minder waar. De Brünings en de Van der Meulens vormen een pragmatisch volkje. Is iets voorbij, of wordt iets niet meer gebruikt, dan kan het weg. Of het nu orderboeken zijn of gereedschap, dan wel de stukken voor de boekhouder, als de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn om is, dan vertrekt het. Nieuw gereedschap vervangt oud, en waarom zul je het afgeschreven spul bewaren. Dat geeft alleen maar rommel. Er is dus niets. Praktisch niets. Eigenlijk het enige authentieke uit tweehonderd jaar Jouster en dus Friese zilvertraditie is een stapeltje handgeschreven nota’s van de grootvader van de huidige Van der Meulen. Ze zijn uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ze betreffen onder meer geboortelepels en hoeveel zilver daarvoor was gebruikt, inclusief portokosten en weeldebelasting. En dat de zoon bij gelegenheid nog wel wat werkzilver komt ophalen.

Het deel uitmaken van zo’n tweehonderd jaar traditie maar dat niet  concreet beet kunnen pakken bracht de huidige Van der Meulen, Jacob Jan, zeg maar Jaap, die aan het roer staat van de huidige onderneming die nog alles met edelmetalen heeft te maken, tot het verzamelen van zilver dat ooit in de familiesmederij is vervaardigd. Van snuifdoos tot Hoorn des overvloeds, van tabaksdoos tot brandewijnkom, van wat er gemaakt is berust nu een exemplaar in deze bijzondere collectie. Naast de geschiedenis van de familie vindt u op deze site ook deze collectie Brünings – Van der Meulen zilver opgenomen, compleet met beschrijving van elk object. Wat er van de familie bekend is en wat binnen de familie aan gegevens boven water is gekomen, kunt u op deze site lezen. Het is het wonderlijke verhaal van een oorspronkelijk uit Heidelberg in Duitsland afkomstig theologengeslacht (Christiaan Brünings, aldaar professor in de theologie aan het eind van de achttiende eeuw) dat zich niet alleen met de Schrift heel goed verstond, maar ook een helder koopmansoog had. Die beide eigenschappen (dominee en koopman) zijn ook in hun Friese Van der Meulennazaten nog duidelijk herkenbaar.