Vader van de eerste zilversmid

[nr.221] Loddereindoosje - Christiaan Jacobs Bruinings Dominee Christiaan Jacob Brunings was predikant in het Friese Goïngarijp (vlakbij Joure), later in zijn leven ook in het Gelderse Herwen, Aerdt en Pannerden. Daar overleed hij in oktober 1794. Hij studeerde godgeleerdheid, net als zijn vader en grootvader, in Heidelberg. Christiaan trouwde met Friezin Tietje Staak, en samen kregen ze zes kinderen. Leed is hen daarbij niet bespaard gebleven.

Pokken

Hun oudste zoon Herman woonde bij zijn oom W. Olivier in Sneek. Hij stierf daar als achttienjarige aan de pokken. Dat lot trof ook zijn zuster Doetje, die net als haar broer Herman door oom en tante Olivier in Sneek als kind was aangenomen. Zij overleed aan de pokken voor het bereiken van haar twintigste verjaardag. Terwijl haar moeder Tietje vanuit Gelderland naar Friesland is gereisd voor een logeerpartij, overlijdt dochter Maria (16 jaar) thuis in Gelderland. In leven blijven dochter Emilia Christina en de zonen Georg en Ype Staak. Georg wordt na het overlijden van broer Herman en zus Doetje ook door oom en tante Olivier als kind aangenomen. Ze noemen hem Georg Willem. Het zesde kind, Ype Staak, ziet het levenslicht op 5 november 1786. Hij wordt zilversmid in Joure. Het is deze zoon die wat het zilver betreft als grondlegger van een lange traditie kan worden aangemerkt.