Jan van der Meulen

Jan van der Meulen (geboren op 18 september 1924, overleden 2 juni 2008) is de oudste van de vijf kinderen van Kornelis van der Meulen en Trijntje Bouwman. Hij komt thuis aan het Zand nr. C10 in Joure op 18 september 1924 ter wereld. Zijn twee broers Siebe en Cornelis en zijn zussen Jacoba Romkje en Joltje hebben weinig met het zilver dat zo’n grote rol in de familie speelt. Zo wordt broer Cornelis leraar Duits, trouwt zus Jacoba Romkje met een leraar Engels en treedt zus Joltje in het huwelijk met Andries Wedzinga, bakker te Joure. Dat is op zich wel geestig, de intrede van deze bakker in de familie, want de verbinding van de Van der Meulens met de familie Brunings is ook door het huwelijk met een bakker ontstaan. Dat was Hendrik Jans van der Meulen, in het midden van de negentiende eeuw bakker te Drachten. Hij en zijn vrouw (de dochter van een Brunings) komen we later in deze kroniek nog tegen.