Jacob Jan van der Meulen

Jacob Jan van der Meulen, 27 april 1962 – heden

Na de dochters Trijntje Wietske, (de oudste die als ongeveer anderhalf jarige op 2 februari 1955 overleed), de tweede Trijntje Wietske (Tineke), geboren op 24 februari 1956 en Cornelia Jinny (Corrie) van 17 juni 1958 werd te Joure op 27 april 1962 in het gezin van Jan van der Meulen en Popkje Haisma een zoon geboren: Jacob Jan. De familie woonde in die tijd aan het Jouster Jonkersbosje en had het bedrijf aan huis. Het gezin woonde voor, en achter was de zilversmederij. Het was dan ook niet ongewoon dat de kleine Jaap zich al als vierjarige kleuter naast vader Jan aan de werkbank zette om te kijken wat er in de smederij allemaal gebeurde. Het ambacht is hem dan ook letterlijk met de (zilveren) paplepel ingegoten.